Automat Sudură cu mai mulți electrozi și nivele de sudură

    Echipa Konitech produce controller pentru echipamente de sudură cu mai mulți electrozi, cu display pentru introducerea paramatrilor și a timpilor de sudură.

  Sudură cu electrozi este o metodă de sudură simplă, permițând sudarea pentru aproape toate metalele.

  Se poate utiliza în aer liber sau chiar sub apă.

 Lungimea arcului electric poate fi determinată manual prin modificarea distanței dintre electrozi.

În majoritatea cazurilor sudură se realizează cu curent continuu.