Sistem de automat de compensare a energiei reactive

                     

                           Energia reactivă este o problemă.

 

    Consumatorii industriali sunt nevoiți să plătescă energia reactivă măsurată lunar, la costuri foarte mari.

  Ordinul ANRE 33/2014, de la data de 1 ianuarie 2015 prevede menținerea unui factor de putere orar de 0,92 pentru joasă tensiune și 0,95 pentru sistemul de medie/înaltă tensiune. 

  Pentru a gestiona în mod corespunzător costurile apărute pentru produătorii de energie electrică in privința plații Energiei Reactive este necesară compensarea factorului de putere.

    Sistemul include:
  • Tablou metalic 800x600x250 mm,
  • Separator general,
  • Controller electronic cu display pentru setarea automată a treptelor necesare, și baza de date,
  • Mai mult de 5 trepte: 5 kVAR, 10 kVAR, 10 kVAR, 15 kVAR, 20 kVAR…..in functie de cerinte,
  • Tensiune condensator, bobină 400V,
  • Pasi formați din siguranța automată, contactor cu rezistențe de descarcărcare, condensator/bobină,
  • Filtru si ventilator penru răcire forțata al tabloului,
  • Transformator de current.

  Montarea de echipamente specializate cu rolul de a controla energia de reacția masurată la contor se face printr-un automat și are rolul de a reduce costurile apărute.

  Compensarea energiei reactive inductive se face prin utilizarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune.

  Compensarea energiei reactive capacitive, în special în cazul aportului capacitiv al cablurilor electrice lungi, se face prin utilizarea de bobine de reactanță.